:

:

رويا پردازي در بازارهاي مالي مثل بورس، ارز ديجيتال و فاركس براي هر سرمايه …

: : رويا پردازي در بازارهاي مالي مثل بورس، ارز ديجيتال و فاركس براي هر سرمايه …

: : رويا پردازي در بازارهاي مالي مثل بورس، ارز ديجيتال و فاركس براي هر سرمايه گذار يا معامله گري ميتواند مفيد باشد😇ولي اگر اين عمل رو از حد متوسطش بيشتر انجام دهيم ميتواند به بلند پروازي هايي تبديل شود كه احساسات را اولويت قرار داده و منطق را دور كند🤑 بهتره در اين...