.
منبع: Glassnode
.
اهمیت: مهم
.
این آنالیز به هیچ عنوان سیگنال نیست، مسئولیت پذ…

. منبع: Glassnode . اهمیت: مهم . این آنالیز به هیچ عنوان سیگنال نیست، مسئولیت پذ…

. منبع: Glassnode . اهمیت: مهم . 🚨این آنالیز به هیچ عنوان سیگنال نیست، مسئولیت پذیرانه و بر اساس آموزش درست و تحلیل شخصی معامله کنید. تعداد بازدید: 120 پست های مرتبط: استریوم (Stereum) چیست؟ سهام‌گذاری در اتریوم ۲.۰ کیف پول نرم‌افزاری سیف پال؛ آموزش و بررسی کامل آموزش...