چطور باید از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) استفاده کنیم؟؟؟؟
این مثالی که زدیم یکی…

چطور باید از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) استفاده کنیم؟؟؟؟ این مثالی که زدیم یکی…

چطور باید از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) استفاده کنیم؟؟؟؟ این مثالی که زدیم یکی از چندین راه استفاده از میانگین متحرک است اما شما خودتون میتونید میانگین متحرک رو با الگوهای دیگه تکنیکالی مقایسه کنید و با دو یا سه تایید اقدام به ورود کنید… خلاقیت در استفاده از...
یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد برای ورود به یک روند مثبت یا منفی اندیکاتور مووینگ …

یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد برای ورود به یک روند مثبت یا منفی اندیکاتور مووینگ …

یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد برای ورود به یک روند مثبت یا منفی اندیکاتور مووینگ اوریج است… استراتژی های مختلفی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد اما یکی از پرقدرت ترین سیگنال های این اندیکاتور، عبور مووینگ پنجاه از مووینگ دویست است که با این کراس، سیگنال...