:

هر وقت آدم ميخواد يه كار جديدي انجام بده با يكسري تعاريف در حوزه رشته پيش رو …

: هر وقت آدم ميخواد يه كار جديدي انجام بده با يكسري تعاريف در حوزه رشته پيش رو …

: هر وقت آدم ميخواد يه كار جديدي انجام بده با يكسري تعاريف در حوزه رشته پيش رو مواجه ميشه . گاهي ندونستن اين اصطلاحات و درك نكردن اونها ميتونه ابهام و ترس رو به دل شخص راه بده . ولي هر چي بيشتر بگذره و اطلاعات بالاتر بره كم كم اطمينان به دل بر ميگرده و در نهايت مسائلي...