‌‌
شرکت Cleanspark، یک شرکت استخراج بیت‌کوین، اعلام کرده یک طرح مبتکرانه ۲۰ مگاو…

‌‌ شرکت Cleanspark، یک شرکت استخراج بیت‌کوین، اعلام کرده یک طرح مبتکرانه ۲۰ مگاو…

‌‌ شرکت Cleanspark، یک شرکت استخراج بیت‌کوین، اعلام کرده یک طرح مبتکرانه ۲۰ مگاواتی را در مرکز استخراج بیت‌کوین Norcross آغاز می‌کند؛ جایی که دستگاه‌های ماینینگ از طریق ایمرسیون یا همان غوطه‌وری خنک می‌شوند. این شرکت در این تاسیسات میزبان بیش از ۵۹۰۰ ماینر خواهد بود....