.
با دیدن نمودار می‌بینیم که انگار نسبت RHODL بیت‌کوین از در حال سقوط از یک صخره…

. با دیدن نمودار می‌بینیم که انگار نسبت RHODL بیت‌کوین از در حال سقوط از یک صخره…

. با دیدن نمودار می‌بینیم که انگار نسبت RHODL بیت‌کوین از در حال سقوط از یک صخره است. این متریک مانند دماسنج بازار را عمل می‌کند و هرچه بالاتر باشد، تب بازار تب بیشتر شده و اوج‌های قیمتی جدیدی ثبت می‌شود. ما اکنون در همان سطح دسامبر ۲۰۲۰ و پایین‌تر از افت تابستان ۲۰۲۱...
در نمودار ۴ ساعته بیتکوین یک کانال افزایشی را میبینیم که در حال حاضر خط میانی کا…

در نمودار ۴ ساعته بیتکوین یک کانال افزایشی را میبینیم که در حال حاضر خط میانی کا…

در نمودار ۴ ساعته بیتکوین یک کانال افزایشی را میبینیم که در حال حاضر خط میانی کانال، در نقش یک مقاومت، از حرکت مثبت قیمت جلوگیری کرده است و قیمت پس از چند بار تلاش نتوانسته این مقاومت را بشکند… با عبور از خط میانی کانال حرکت افزایشی مجدد تا ۱۰۴۰۰ را خواهیم داشت،...