ریوتینتو با اجرای طرح حفاظت از میراث برای پروژه سنگ آهن در غرب استرالیا موافقت کرد

ریوتینتو با اجرای طرح حفاظت از میراث برای پروژه سنگ آهن در غرب استرالیا موافقت کرد

زمان خبر:6 ثانیه قبلشرکت استخراج معادن و فلزات ریوتینتو (NYSE:RIO) روز دوشنبه از توافق این شرکت با یک گروه بومی برای اجرای پروژه‌ای در غرب استرالیا در راستای طرح حفاظت از میراث منطقه خبر داد. ظاهراً این اقدام با هدف جلوگیری از تکرار واکنش‌هایی بوده است که در مقابل...