سنگاپور، قانونی را در راستای تشدید مقررات برای ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به تصویب میرساند

سنگاپور، قانونی را در راستای تشدید مقررات برای ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به تصویب میرساند

زمان خبر:8 دقیقه قبلسنگاپور قانونی را به تصویب رسانده است که مقررات را برای ارائه دهندگان رمزارز سخت می کند. این کشور در راستای پذیرش غیر قطعی صنعت رمزارزها دست به چنین اقدامی میزند.این لایحه قانونی جدید ، ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال در این دولت‌شهر که تنها...
تنها راهی که شیبا اینو را به سطح یک دلاری میرساند

تنها راهی که شیبا اینو را به سطح یک دلاری میرساند

زمان خبر:10 دقیقه قبلشکی در آن نیست که عملکرد رمزارز شیبا اینو (CRYPTO: SHIB) در سال 2021 ، باورنکردنی  بود.این رمزارز از سطح قیمت 0.000000000133 دلاری (نه صفر) در پایان سال 2020 به 0.000033 دلار (چهار صفر) در پایان سال 2021 جهش یافت که طی آن ،حدود 26,000,000 درصد رشد...