.
شرایط اتریوم در داخل مثلث افزایشی روی نمودار بسیار خوب به نظر می‌رسد!
.
این ال…

. شرایط اتریوم در داخل مثلث افزایشی روی نمودار بسیار خوب به نظر می‌رسد! . این ال…

. شرایط اتریوم در داخل مثلث افزایشی روی نمودار بسیار خوب به نظر می‌رسد! . این الگو هنوز تایید نشده است؛ با این حال اگر مقاومت ۴۱۵۰ دلار شکسته شود، روند صعودی اتریوم قوی‌تر خواهد شد. . به نظر شما اتریوم چه مسیری را در پیش دارد؟ . اهمیت: مهم . منبع: پرشیابلاکچین ....