به دنبال سقوط ناگهانی قیمت رمز‌ارزها در روز بیت‌کوین در السالوادور، به نظر می‌رس…

به دنبال سقوط ناگهانی قیمت رمز‌ارزها در روز بیت‌کوین در السالوادور، به نظر می‌رس…

به دنبال سقوط ناگهانی قیمت رمز‌ارزها در روز بیت‌کوین در السالوادور، به نظر می‌رسد بیت‌کوین از ریزش شدید سپتامبر جان سالم به در برده است. . این دارایی دیجیتال در حال بازپس گیری ضرر روزهای اخیر خود است. . اگر نمودار قیمتی بیت‌کوین را ماه به ماه مورد بررسی قرار دهیم. ....