.
شرکت زیر مجموعه مکزیکی Volaris پرداخت از طریق بیت‌کوین را می‌پذیرد.
.
روند پذی…

. شرکت زیر مجموعه مکزیکی Volaris پرداخت از طریق بیت‌کوین را می‌پذیرد. . روند پذی…

. شرکت زیر مجموعه مکزیکی Volaris پرداخت از طریق بیت‌کوین را می‌پذیرد. . روند پذیرش بیت‌کوین در السالوادور با سرعت ادامه دارد‌، این بار به یک شرکت هواپیمایی محلی گسترش می‌یابد. . Volaris El Salvador، زیرمجموعه محلی شرکت هواپیمایی مقرون به صرفه مکزیکی Volaris پرداخت از...