.
هندوراس می‌تواند کشور بعدی باشد که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی خود می‌پذیر…

. هندوراس می‌تواند کشور بعدی باشد که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی خود می‌پذیر…

. هندوراس می‌تواند کشور بعدی باشد که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی خود می‌پذیرد. حرکتی که کاملا در تضاد با سیستم‌های مالی سنتی است. رییس جمهور هندوراس، کاسترو گفته بود که السالوادور تنها کشوری نخواهد بود که خود را از تسلط دلار آزاد می‌سازد. . اخیرا شکاف در سلطه دلار...