اعضای میکردائو پیشنهاد را برای متمرکز بودن بیشتر رد کردند

اعضای میکردائو پیشنهاد را برای متمرکز بودن بیشتر رد کردند

زمان خبر:3 دقیقه قبلدر یک پیروزی بزرگ برای تمرکززدایی، اعضای میکردائو(MakerDAO)، پروتکل وام دهی استیبل کوین دای (DAI)، یک سری پیشنهادات را رد کردند که ساختار حاکمیتی پروتکل را متمرکزتر می کرد.روز دوشنبه، اعضای MakerDAO حاضر شدند تا سه پیشنهاد را بررسی کنند که رهبری...
.
 این مطلب به‌هیچ‌عنوان پیشنهادی برای خریدوفروش نیست
.
اکوسیستم میکر (Maker) یک…

. این مطلب به‌هیچ‌عنوان پیشنهادی برای خریدوفروش نیست . اکوسیستم میکر (Maker) یک…

. 🚨 این مطلب به‌هیچ‌عنوان پیشنهادی برای خریدوفروش نیست . اکوسیستم میکر (Maker) یکی از اولین پروژه‌ها در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. ارز (MKR) توکن حاکمیتی MakerDAO و پروتکل میکر است. این پروژه در سال ۲۰۱۵ طراحی و در دسامبر ۲۰۱۷ به‌طور کامل راه اندازی شده است. ....