سیاست جدید گلدمن ساکس به روسا روزهای نامحدودی مرخصی می دهد

سیاست جدید گلدمن ساکس به روسا روزهای نامحدودی مرخصی می دهد

زمان خبر:5 ثانیه قبلروزنامه تلگراف روز شنبه به نقل از یک سند داخلی گزارش داد که شرکت Goldman Sachs Group (NYSE:GS) به شرکا و مدیران عامل خود اجازه می دهد تا طبق یک طرح جدید “تعطیلات انعطاف پذیر” برای ترویج “استراحت و تجدید قوا” به هر میزان که می خواهند مرخصی بگیرند.در...