.
پلن‌بی در جدیدترین تحلیل خود به‌صورت‌کلی به بررسی سود و زیان نامحقق سرمایه‌گذا…

. پلن‌بی در جدیدترین تحلیل خود به‌صورت‌کلی به بررسی سود و زیان نامحقق سرمایه‌گذا…

. پلن‌بی در جدیدترین تحلیل خود به‌صورت‌کلی به بررسی سود و زیان نامحقق سرمایه‌گذاران در دوره‌های مختلف زمانی پرداخته و از آن نتیجه‌گیری کرده است. او در حساب توییتری خود نوشت: . در حال حاضر همه کوین‌های خریداری‌شده در بازه زمانی ژانویه ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۲۰ در سود هستند....
.
با حرکت قیمت ADA به سمت محدوده ۱ دلار، معامله‌گران بیشتری دچار ضرر نامحقق می‌ش…

. با حرکت قیمت ADA به سمت محدوده ۱ دلار، معامله‌گران بیشتری دچار ضرر نامحقق می‌ش…

. با حرکت قیمت ADA به سمت محدوده ۱ دلار، معامله‌گران بیشتری دچار ضرر نامحقق می‌شوند. قیمت ADA از دوشنبه ۱۱.۴٪ افت قیمت داشته است و در حال حاضر، ۶۴.۷٪ از سقف تاریخی خود فاصله دارد. . طبق اطلاعات IntoTheBlock، ۶۷٪ از سرمایه‌گذاران ADA در حال حاضر در ضرر، یک چهارم آن‌ها...