آغاز ماجراجویی دیش نتورک در بازار رمز‌ارز‌ها با کاردانو نبوده‌است و این شرکت آمر…

آغاز ماجراجویی دیش نتورک در بازار رمز‌ارز‌ها با کاردانو نبوده‌است و این شرکت آمر…

آغاز ماجراجویی دیش نتورک در بازار رمز‌ارز‌ها با کاردانو نبوده‌است و این شرکت آمریکایی که در حوزه مخابراتی فعالیت دارد، با پذیرش بیت‌کوین در سال ۲۰۱۴ وارد عرصه رمز‌ارز‌ها شد و پس از آن از بیت‌کوین‌کش در سال ۲۰۱۸ حمایت کرد. . به گزارش Fortune دیش نتورک در سال گذشته ۱۵.۴...