.
نامزد محافظه‌کار نخست‌وزیری کانادا در بیانیه خود آورده که شهروندان کانادایی با…

. نامزد محافظه‌کار نخست‌وزیری کانادا در بیانیه خود آورده که شهروندان کانادایی با…

. نامزد محافظه‌کار نخست‌وزیری کانادا در بیانیه خود آورده که شهروندان کانادایی باید برای استفاده از بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان پول آزادی عمل داشته باشند. وی اضافه کرده است که از آزادی عمل برای استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان نوعی پول حمایت می‌کند و...
.
احتمال دارد پیر مارسل پالیِو به‌عنوان یک بیت‌کوینر به مقام نخست‌وزیری کانادا ب…

. احتمال دارد پیر مارسل پالیِو به‌عنوان یک بیت‌کوینر به مقام نخست‌وزیری کانادا ب…

. احتمال دارد پیر مارسل پالیِو به‌عنوان یک بیت‌کوینر به مقام نخست‌وزیری کانادا برسد. پالیو با دریافت ۱۴ تاییدیه از نمایندگان پارلمان کانادا، حالا نامزد نخست‌وزیری شده است. جالب اینجاست که بلافاصله بعد از انتشار خبر نامزدی پالیو، بیت‌کوین هم رشد مجددی داشت و از سطح ۴۳...