:
توصیه هایی از وارن بافت
1.  در سرمایه‌گذاری‌ها زیاد از حد تنوع به خرج ندهید!
2…

: توصیه هایی از وارن بافت 1. در سرمایه‌گذاری‌ها زیاد از حد تنوع به خرج ندهید! 2…

: 📛👇توصیه هایی از وارن بافت👇📛 1. در سرمایه‌گذاری‌ها زیاد از حد تنوع به خرج ندهید! 2. در مرحله اول روی استعداد‌های خودتان سرمایه‌گذاری کنید! 3. به تصمیمات سرمایه‌گذاری خود شک نکنید! 4. قبل از سرمایه‌گذاری درباره شرکت و زمینه فعالیتش اطلاعات لازم را بدست آورید. 5. از...