: این ویدئو و ویدئوی بعدی ما را از دست ندید
موضوع امشب یکی از مفاهیم مربوط به مد…

: این ویدئو و ویدئوی بعدی ما را از دست ندید موضوع امشب یکی از مفاهیم مربوط به مد…

: 🙋‍♂️این ویدئو و ویدئوی بعدی ما را از دست ندید🙋‍♂️ 🌟موضوع امشب یکی از مفاهیم مربوط به مدیریت سرمایه در بازارهای مالی هستش که در همه ی بازارها رعایت کردنش واقعا ضروری و جز واجباته👌. ✨این مورد و ویدئو بعد را اگر در دستور کارتون قرار ندید بهتون قول میدم توی این بازار...