هیچکس آینده بازار رو ندیده و قرار نیست همیشه همه ی تحلیل ها درست باشه، در واقع ت…

هیچکس آینده بازار رو ندیده و قرار نیست همیشه همه ی تحلیل ها درست باشه، در واقع ت…

هیچکس آینده بازار رو ندیده و قرار نیست همیشه همه ی تحلیل ها درست باشه، در واقع تحلیل ابزاری برای بهتر ترید کردن است… پس روی تحلیلتون تعصبی نباشید و همیشه قبل از باز کردن پوزیشن به این فکر کنید که اگه طبق تحلیلتون رفتار نکرد چکار باید بکنید؟؟ ترید از اونجایی شروع...