:
ضرب المثل قديمي اي داريم “همه تخم مرغ هاتو تو يه سبد نذار”كه در بازارهاي مالي …

: ضرب المثل قديمي اي داريم “همه تخم مرغ هاتو تو يه سبد نذار”كه در بازارهاي مالي …

: 🥚🥚ضرب المثل قديمي اي داريم “همه تخم مرغ هاتو تو يه سبد نذار”كه در بازارهاي مالي هم بسيار استفاده ميشه . اين موضوع خيلي منطقيه و با اين كار عملا شما داريد ريسك سرمايه گذاريتون رو در قيمت هاي مختلف پخش ميكنيد و اون رو در يك نقطه متمركز نمي كنيد. هيچ وقت نبايد با تمام...