رشد همبستگی قیمت بیت‌کوین و نزدک
.
همبستگی بیت‌کوین و شاخص نزدک  اخیرا دوباره اف…

رشد همبستگی قیمت بیت‌کوین و نزدک . همبستگی بیت‌کوین و شاخص نزدک اخیرا دوباره اف…

رشد همبستگی قیمت بیت‌کوین و نزدک . همبستگی بیت‌کوین و شاخص نزدک اخیرا دوباره افزایش داشته است. میانگین متحرک ۳۰ روزه همبستگی بین شاخص نزدک و قیمت بیت‌کوین در حال حاضر در عدد ۰.۹ قرار دارد. . به نظر شما این همبستگی بالا ادامه‌دار خواهد بود؟ . منبع: پرشیابلاکچین ....