ترا حامی واشینگتن نشنالز است و Bitstamp از ورزش‌های الکترونیکی Immortals حمایت می‌کند

ترا حامی واشینگتن نشنالز است و Bitstamp از ورزش‌های الکترونیکی Immortals حمایت می‌کند

زمان خبر:5 ثانیه قبلطرفداران ورزش و ورزش های الکترونیکی( esports) به زودی تبلیغات رمزارزی بیشتری را در طول بازی ها مشاهده خواهند کرد زیرا Terra با تیم Washington Nationals MLB همکاری می کند و صرافی رمزارزی Bitstamp اکنون با سازمان ورزش های الکترونیکی Immortals همکاری...