گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول در مورد نقش‌های ارز دیجیتال و دیفای

گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول در مورد نقش‌های ارز دیجیتال و دیفای

زمان خبر:9 دقیقه قبلبر اساس گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول(IMF) که روز سه‌شنبه منتشر شد، جنگ در اوکراین و شیوع شدید ویروس کرونا منجر به تشدید شرایط مالی جهانی شده است. تغییرات سریع در فین تک و استفاده نادرست از رمزارزها در پیچیدگی چالش‌های پیش روی اقتصاد...