.
نقل‌وانتقالات بیت‌کوین تحت سلطه تراکنش‌های نهادی قرار دارد. بیشتر از ۶۵٪ تراکن…

. نقل‌وانتقالات بیت‌کوین تحت سلطه تراکنش‌های نهادی قرار دارد. بیشتر از ۶۵٪ تراکن…

. نقل‌وانتقالات بیت‌کوین تحت سلطه تراکنش‌های نهادی قرار دارد. بیشتر از ۶۵٪ تراکنش‌ها حجم بیش از ۱میلیون دلار دارند. این افزایش حجم در تراکنش‌ها از اکتبر ۲۰۲۰، وقتی قیمت در حوالی ۱۰هزار تا ۱۱هزار دلار بود، روند صعودی خود را آغاز کرد و به سطح فعلی رسید. . تراکنش‌های با...