.
این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی مبنی بر خرید و فروش نمی‌باشد.
.
تغییرات خالص ور…

. این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی مبنی بر خرید و فروش نمی‌باشد. . تغییرات خالص ور…

. این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی مبنی بر خرید و فروش نمی‌باشد. . تغییرات خالص ورود و خروج به صرافی‌ها در بازه ۳۰ روزه به این شکل است. . پس از سقوط ماه مارس ۲۰۲۰ خالص ورود و خروج منفی بوده است که موجب رشد قیمت بوده است. . اکنون مجدد بعد از مدتی خالص منفی شده است، آیا...