.
متاورس جدیدترین نوآوری تکنولوژی است و قطعا چین هم نمی‌خواهد از قافله عقب بماند…

. متاورس جدیدترین نوآوری تکنولوژی است و قطعا چین هم نمی‌خواهد از قافله عقب بماند…

. متاورس جدیدترین نوآوری تکنولوژی است و قطعا چین هم نمی‌خواهد از قافله عقب بماند. در همین راستا شانگهای به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر اقتصادی چین تازه‌های متاورسی را در برنامه توسعه ۵ ساله خود گنجانده است. این شهر قصد دارد تعاملات انسانی را با آواتارها و دنیای مجازی سه‌بعدی...