نهنگ کیست؟
برای آنها که نمی‌دانند، بهتر است بگوییم نهنگ اصطلاحی است که برای سرما…

نهنگ کیست؟ برای آنها که نمی‌دانند، بهتر است بگوییم نهنگ اصطلاحی است که برای سرما…

نهنگ کیست؟ برای آنها که نمی‌دانند، بهتر است بگوییم نهنگ اصطلاحی است که برای سرمایه گذارانی به‌کار می‌رود که با خریدوفروش خود روی سهم بازار اثر گذاشته و می‌توانند باعث افزایش یا کاهش شدید در قیمت‌ها شوند. نهنگ‌ها معمولاً دانش و اطلاعات خوبی نسبت به بازار دارند و هر...