.
آدرس‌های ۰.۱ بیت‌کوین معمولا تاثیری از روند بازار نمی‌پذیرند و همیشه در حال اف…

. آدرس‌های ۰.۱ بیت‌کوین معمولا تاثیری از روند بازار نمی‌پذیرند و همیشه در حال اف…

. آدرس‌های ۰.۱ بیت‌کوین معمولا تاثیری از روند بازار نمی‌پذیرند و همیشه در حال افزایش هستند. . آدرس های ۱ بیت‌کوینی در ریزش اخیر نوسان زیادی را تجربه نکرده‌اند و در ریزش دیروز بیشتر خریدار بوده‌اند. . آدرس‌های ۱۰ بیت‌کوینی که قبل از ریزش فروشنده بوده‌اند، بعد از سقوط...