.
بنا بر اخبار منتشر شده، افراد علاقمند به طرح نهضت ملی مسکن در تهران می‌توانند …

. بنا بر اخبار منتشر شده، افراد علاقمند به طرح نهضت ملی مسکن در تهران می‌توانند …

. بنا بر اخبار منتشر شده، افراد علاقمند به طرح نهضت ملی مسکن در تهران می‌توانند ۴۵۰ میلیون تومان وام بگیرند و با ۱۵۰ میلیون تومان آورده نقدی خانه‌دار شوند. رستم قاسمی، نظامی و سیاست‌مدار اصولگرا اعلام کرده است فردی که در تهران زندگی می‌کند با ۱۵۰ میلیون تومان آورده...