.
شاخص Entity-Adjusted Dormancy Flow یا جریان نهفتگی موجودیت تعدیل شده، نسبتی از…

. شاخص Entity-Adjusted Dormancy Flow یا جریان نهفتگی موجودیت تعدیل شده، نسبتی از…

. شاخص Entity-Adjusted Dormancy Flow یا جریان نهفتگی موجودیت تعدیل شده، نسبتی از ارزش فعلی بازار و ارزش نهفتگی سالانه است. محدوده سبز رنگ این شاخص نشان دهنده کف‌های بیت‌کوین است و در طول تاریخ هرگاه این شاخص به محدوده سبز رنگ رسیده و از آن خارج شده روندی صعودی در...
.
جریان نهفتگی موجودیت تعدیل‌شده یا Entity-adjusted Dormancy Flow، نسبت ارزش فعل…

. جریان نهفتگی موجودیت تعدیل‌شده یا Entity-adjusted Dormancy Flow، نسبت ارزش فعل…

. جریان نهفتگی موجودیت تعدیل‌شده یا Entity-adjusted Dormancy Flow، نسبت ارزش فعلی بازار و ارزش نهفته سالانه بیت‌کوین به دلار است. از این شاخص برای زمان‌بندی پایین‌ترین سطح بازار استفاده می‌شود و این موضوع را بررسی می‌کند که روند صعودی در شرایط نسبتا عادی قرار دارد یا...