.
کندل هفتگی بیت‌کوین دیروز در حالتی نه‌چندان مطلوب بسته شد و شکل این کندل شبیه …

. کندل هفتگی بیت‌کوین دیروز در حالتی نه‌چندان مطلوب بسته شد و شکل این کندل شبیه …

. کندل هفتگی بیت‌کوین دیروز در حالتی نه‌چندان مطلوب بسته شد و شکل این کندل شبیه به الگوی ستاره دنباله‌دار یا Shooting Star است. . الگوی Shooting Star یک الگوی بازگشتی نزولی است که از مشخصه‌های اعتبار سنجی آن سایه‌ای بلند به سمت بالاست. الگوی حال حاضر بیت‌کوین هم...