.
سرویس امنیت فدرال و وزارت امور داخلی روسیه، نکته‌های بازبینی خود را به لایحه ر…

. سرویس امنیت فدرال و وزارت امور داخلی روسیه، نکته‌های بازبینی خود را به لایحه ر…

. سرویس امنیت فدرال و وزارت امور داخلی روسیه، نکته‌های بازبینی خود را به لایحه رمزارزها ارائه کردند. در قسمتی از بازبینی، این نهادها خواستار الزام شرکت‌های رمزارزی به ارائه اطلاعات تراکنش‌ها به بازرسان و شفاف‌سازی شرایط ضبط دارایی‌های دیجیتال شدند. . اداره مالیات...