.
گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا فرمان اجرایی جدیدی را در مورد ارزهای دیجیتال …

. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا فرمان اجرایی جدیدی را در مورد ارزهای دیجیتال …

. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا فرمان اجرایی جدیدی را در مورد ارزهای دیجیتال صادر کرده است. با توجه به اینکه کالیفرنیا بزرگ‌ترین اقتصاد در ایالات‌متحده را داراست، این خبر بسیار تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند بقیه فرمانداران ایالت‌ها را به انجام حرکتی مشابه تشویق...