.
در تلاشی برای پذیرش بیشتر پول مجازی، در شهر پورتسموث در ایالت نیوهمپشایر آمریک…

. در تلاشی برای پذیرش بیشتر پول مجازی، در شهر پورتسموث در ایالت نیوهمپشایر آمریک…

. در تلاشی برای پذیرش بیشتر پول مجازی، در شهر پورتسموث در ایالت نیوهمپشایر آمریکا شهروندان اجازه خواهند داشت که قبض‌های خود را با بیت‌کوین و دیگر رمزارزها پرداخت کنند. . شهردار پورتسموث گفته است که “حوزه‌های جدیدی که بر آینده ما اثر جدی گذاشته‌اند، از تکنولوژی...