همکاری دانشگاه هاروارد و بنیاد Filecoin برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال

همکاری دانشگاه هاروارد و بنیاد Filecoin برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال

زمان خبر:6 دقیقه قبلبا اینکه امروزه اطلاعات زیادی برای خوانندگان وبسایت ها و کاربران دنیای مجازی وجود دارد، اما تأیید اینکه چه چیزی صحت دارد، دشوار است و مقدار قابل توجهی بی اعتمادی نسبت به منابع رسانه ای وجود دارد.به عنوان مثال، در هفته گذشته، زمانی که کاخ سفید دو...