.
اندرو هازر، مدیر اجرایی بانک انگلستان، در مورد ارزهای دیجیتال اظهارنظر کرده و …

. اندرو هازر، مدیر اجرایی بانک انگلستان، در مورد ارزهای دیجیتال اظهارنظر کرده و …

. اندرو هازر، مدیر اجرایی بانک انگلستان، در مورد ارزهای دیجیتال اظهارنظر کرده و استدلال نمود بانک‌های مرکزی باید برای پیامدهای مهم استیبل‌کوین‌ها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی آماده باشند. ترکیبی از ارزهای دیجیتال سیستماتیک بانک مرکزی و استیبل‌‌کوین‌ها می‌تواند به‌طور...