.
هاسوک، وزیر علم و فناوری کره جنوبی در نشستی با حضور خبرنگاران عنوان کرده است ا…

. هاسوک، وزیر علم و فناوری کره جنوبی در نشستی با حضور خبرنگاران عنوان کرده است ا…

. هاسوک، وزیر علم و فناوری کره جنوبی در نشستی با حضور خبرنگاران عنوان کرده است این کشور قصد دارد سرمایه‌گذاری ۱۷۷ میلیون دلاری را برای حمایت از پروژه‌های متاورسی به انجام برساند. وی اضافه کرده متاورس فرصت‌های بسیار جدیدی را در بخش علم و فناوری ایجاد می‌کند و از آن با...