تعداد بلاک های بیت کوین در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ در حدود ۶۰۰,۰۰۰ بوده است ، قیمت ب…

تعداد بلاک های بیت کوین در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ در حدود ۶۰۰,۰۰۰ بوده است ، قیمت ب…

تعداد بلاک های بیت کوین در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹ در حدود ۶۰۰,۰۰۰ بوده است ، قیمت بیت کوین در آن زمان در صرافی بیت‌استمپ در حدود ۷,۹۶۰ دلار ثبت شده است. . در حال حاضر پادشاه رمز‌‌ارزها با ۴۵,۰۰۰ دلار معامله می‌شود که ۴۶۳٪ بیشتر از روزی است که بلاک ۶۰۰,۰۰۰ ام ثبت شده است....