پوزیشنی که در روند نزولی می گیریم پوزیشن سِل یا همون فروش هستش.
اگر به اندازه کا…

پوزیشنی که در روند نزولی می گیریم پوزیشن سِل یا همون فروش هستش. اگر به اندازه کا…

پوزیشنی که در روند نزولی می گیریم پوزیشن سِل یا همون فروش هستش. اگر به اندازه کافی در این زمینه مهارت ندارید،بعد از تشخیص روند نزولی وارد هیچ معامله ای نشوید تا زمانی که از برگشت روند مطمئن شوید😉 #رضا_بهار #روند #تحلیل_تکنیکال #تکنیکال #رمزارز #ارزدیجیتال...