ایلان ماسک وابستگی همکارش به بنیاد دوج کوین را رد کرد

ایلان ماسک وابستگی همکارش به بنیاد دوج کوین را رد کرد

access_time20 دقیقه قبلایلان ماسک (Elon Musk)، مدیرعامل تسلا، حضور جرد بیرچال (Jared Birchall)، رئیس دفتر خانواده اش را در هیئت مشورتی بنیاد دوج کوین تکذیب کرد.در توییت اخیر، ایلان ماسک نوشت که نه او، نه بیرچال و نه هیچکدام از همکارانش در امور این هیئت مشورتی دخیل...