هودلنات امکان برداشت سپرده ها با سود را بررسی می کند

هودلنات امکان برداشت سپرده ها با سود را بررسی می کند

زمان خبر:3 ثانیه قبلبر اساس پستی در وبلاگ خود در روز جمعه، وام دهنده رمزنگاری مستقر در سنگاپور و هنگ کنگ گفت که در حال بررسی گزینه هایی است تا به کاربران اجازه دهد سپرده ها را با نرخ تنزیل نامشخصی برداشت کنند، در حالی که به دنبال تایید دادگاه سنگاپور برای انتصاب یک...