ایرباس موتورهایی برای هواپیماهای هیدروژنی می سازد!

ایرباس موتورهایی برای هواپیماهای هیدروژنی می سازد!

زمان خبر:2 ثانیه قبلگیوم فاوری (Guillaume Faury)، مدیر اجرایی شرکت ایرباس در مصاحبه اخیر خود با یک روزنامه آلمانی گفت که این شرکت برنامه ساخت موتورهایی برای هواپیماهای هیدروژنی خود را تحت بررسی دارد. این شرکت بزرگ هواپیماسازی گفته است که قصد دارد تا سال 2035 اولین...