.
مدیران ریپل اخیرا تمامی اتهامات وارده از سوی SEC را رد کرده و خواستار رد شکایت…

. مدیران ریپل اخیرا تمامی اتهامات وارده از سوی SEC را رد کرده و خواستار رد شکایت…

. مدیران ریپل اخیرا تمامی اتهامات وارده از سوی SEC را رد کرده و خواستار رد شکایت از سوی دادگاه شده‌‌اند. دو مدیر ریپل همچنین در تلاش هستند تا ثابت کنند قوانین فعلیِ مرتبط با امنیت، شامل دارایی‌های دیجیتال نمی‌شود. ریپل همچنین بر این باور است که کمیسیون بورس و اوراق...