.
استفن کری، ستاره گلدن استیت واریرز با برند پوشاک ورزشی آندر آرمور وارد رقابت س…

. استفن کری، ستاره گلدن استیت واریرز با برند پوشاک ورزشی آندر آرمور وارد رقابت س…

. استفن کری، ستاره گلدن استیت واریرز با برند پوشاک ورزشی آندر آرمور وارد رقابت ساخت NFT می‌شود تا رکورد جدید خود را به‌عنوان برترین تیرانداز سه امتیازی تاریخ بسکتبال جشن بگیرد. . این مجموعه که به افتخار ثبت این رکورد شکل گرفته است، ۲۹۷۴ NFT دارد که نسخه دیجیتال...