کپشن را بخوانید و نظراتتون را حتما کامنت کنید واسمون
توضیحاتی در مورد حوزه دیفای…

کپشن را بخوانید و نظراتتون را حتما کامنت کنید واسمون توضیحاتی در مورد حوزه دیفای…

🔔🔴کپشن را بخوانید و نظراتتون را حتما کامنت کنید واسمون🔴🔔 🗣توضیحاتی در مورد حوزه دیفای توی این پست بیان کردیم. ❇️این حوزه نوپا هنوز خیلی جای رشد داره و خیلی هم خطا و ایراد داره. 🔆میشه با مطالعه روی پروژه های خوب سرمایه گذاری کرد یا بدون علم و دانش وارد پروژه های ریسکی...