.
در زیر فعالیت وال‌های بیت‌کوین طی دو سال گذشته آمده است:
.
 – مارس ۲۰۲۰ تا مار…

. در زیر فعالیت وال‌های بیت‌کوین طی دو سال گذشته آمده است: . – مارس ۲۰۲۰ تا مار…

. در زیر فعالیت وال‌های بیت‌کوین طی دو سال گذشته آمده است: . – مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱: انباشت – مارس ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۱: توزیع – ژوئیه ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۱: انباشت – سپتامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۱: توزیع – فوریه ۲۰۲۲ تا … : انباشت یا...
.
ریزش های اخیر بیت‌کوین باعث شده وال‌ها بیت‌کوین شروع به جمع‌آوری بیت‌کوین کنند…

. ریزش های اخیر بیت‌کوین باعث شده وال‌ها بیت‌کوین شروع به جمع‌آوری بیت‌کوین کنند…

. ریزش های اخیر بیت‌کوین باعث شده وال‌ها بیت‌کوین شروع به جمع‌آوری بیت‌کوین کنند. وال‌ها در روز‌های اخیر تقریباً ۳۳۰,۰۰۰ بیت کوین را بین ۳۶ تا ۳۸ هزار دلار خریداری کردند. . به نظر شما با افزایش خرید وال‌ها، ‌می‌توانیم در کوتاه مدت شاهد تغییر روند باشیم؟ . منبع:...