.
براساس الگوی وایکف (Richard Wyckoff)که از سال ۱۹۳۰ ارائه شده است، روند حرکت بی…

. براساس الگوی وایکف (Richard Wyckoff)که از سال ۱۹۳۰ ارائه شده است، روند حرکت بی…

. براساس الگوی وایکف (Richard Wyckoff)که از سال ۱۹۳۰ ارائه شده است، روند حرکت بیت‌کوین بنابر الگوی داخل نمودار خواهد بود. . برای تایید این تحلیل، بیت‌کوین ابتدا باید در روز‌های آتی از سطح ۵۳ هزار دلار عبور کرده و پس از پول‌بک به این سطح، آماده شروع رالی خود شود. . این...