در تحلیل تکنیکال،یکی از مهم ترین موارد پیدا کردن نقطه ورود مناسب یا به اصطلا جذا…

در تحلیل تکنیکال،یکی از مهم ترین موارد پیدا کردن نقطه ورود مناسب یا به اصطلا جذا…

📊در تحلیل تکنیکال،یکی از مهم ترین موارد پیدا کردن نقطه ورود مناسب یا به اصطلا جذاب است. 💥همین تفاوت ها در ورود هستش که میزان سود شما را با شخص دیگری متفاوت می کنه. 🤷‍♂️حواستون باشه معامله نکردن بسیار بهتر از ورود در یک نقطه نامناسب هستش.🤷‍♂️ 🌟اگر دیدید زمانی کسی به...