.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از رمز‌ارزها حمایت کرد!
.
او در آخرین مصاحبه …

. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از رمز‌ارزها حمایت کرد! . او در آخرین مصاحبه …

. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از رمز‌ارزها حمایت کرد! . او در آخرین مصاحبه خود بیان کرده است؛ رمز‌ارزها نه تنها بی‌ارزش نیستند بلکه به حق وجود دارند. . رئیس جمهور روسیه افزود شاید ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای ذخیره ثروت در آینده مورد استفاده قرار بگیرند،...